Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên là gì? Hãy cùng Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây. 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì? 

Theo khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định thì công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty uy tín 

2. Đặc trưng của công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Về thành viên 

Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể là tổ chức và cũng có thể là cá nhân; tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

Về cơ cáu tổ chức 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có:

– Hội đồng thành viên;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên;

– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Ban kiểm soát (không bắt buộc đối với công ty có ít hơn 11 thành viên).

Về cấu trúc vốn 

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

Thành viên góp vốn đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng thời hạn.

Trường hợp thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn thực góp.

Vốn điều lệ không được chia thành các phần bằng nhau, không được cấu trúc thành cổ phần, cổ phiếu

Về huy động vốn 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu, không được phát hành cổ phiếu

Về chuyển nhượng vốn 

Việc chuyển nhượng vốn của thành viên cho người không phải là thành viên công ty bị một số hạn chế nhất định bởi quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng của các thành viên còn lại trong công ty.

Đặc điểm này cho phép các thành viên trong công ty có thể ngăn chặn sự gia nhập của người bên ngoài vào công ty bằng cách cùng nhau mua hết phần vốn của thành viên muốn chuyển nhượng vốn.

Xem thêm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Trên đây là nội dung bài viết Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là gì? Nếu có thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Lawkey để được giải đáp chi tiết.