Cơ sở pháp lý

  • Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tuyển dụng, quản  lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;
  • Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 07 năm 2014;

Vấn đề tuyển chọn người lao động vào làm việc trong công ty nước ngoài

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 75/2014/NĐ-CP, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam là cơ quan  lãnh sự, đại diện ngoại giao, văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời.

Khi họ có nhu cầu tuyển lao động Việt Nam làm việc thì họ sẽ gửi văn bản đề nghị tuyển đến tổ chức có thẩm quyền.

  • Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý lao động Việt Nam, đó là tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền và trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập theo quy định tại Điều 4 Nghị định 75/2014/NĐ-CP.
  • Trong thời hạn  ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị mà tổ chức có thẩm quyền không tuyển chọn, giới thiệu được người lao động thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển làm việc tại tổ chức nước ngoài dành cho người lao động

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển làm việc tại tổ chức nước ngoài dành cho người lao động được ban hành kèm theo Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH.

Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kínhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-…., ngày … tháng … năm ….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: ………………………………………….

1. Tên tôi là (chữ in hoa): ……………………………….Giới tính:……………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………….Tại:………………………

3. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ………………………………………………

Ngày cấp: ……../……../……… Nơi cấp: …………………………………………….

4. Dân tộc: ……………………..Tôn giáo: …………………………………………..

5. Địa chỉ đăng ký thường trú: ………………………………………………………….

6. Địa chỉ đăng ký tạm trú:………………………………………………………………..

7. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………….

8. Điện thoại: …………. Fax: ……….. E-mail: …………………………………….

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất: …………………………………………..

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất: ………………………………………

11. Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): …………………………………………………

12. Ngoại ngữ: ……………………. Trình độ: ……………………………………..

Hiện đang tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Đảng Cộng sản Việt Nam: ……………………………………………..

13. Quá trình đào tạo

SttTrường, cơ sở đào tạoChuyên ngành đào tạoBằng/chứng chỉ
1   
2   
3   
4  

14. Quá trình làm việc

SttThời gian làm việc(từ tháng năm đến tháng năm)Nơi làm việc(tên, địa chỉ)Vị trí việc làm(tên công việc, chức vụ)
1   
2   
3   
4   

15. Quan hệ gia đình (chồng/vợ, con)

SttHọ và tênMối quan hệNăm sinhNơi ở hiện tạiNơi làm việcVị trí việc làm
1      
2      
3      
4      

16. Khả năng, sở trường của bản thân

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm (tên công việc, nơi làm việc):………………………….

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo như sau:

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy khám sức khỏe;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

– Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

– Các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

Tôi xin cam đoan những nội dung nói trên là đúng sự thật và thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động. Nếu được trúng tuyển lao động tôi xin cam kết:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của pháp luật lao động;

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

3. Thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc;

4. Nếu vi phạm những điều cam kết trên tôi xin chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật./.

 Người đăng ký dự tuyển(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển làm việc tại tổ chức nước ngoài mới chi tiết nhất. Nếu còn những vướng mắc về những vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.