Cơ sở pháp lý

Các trường hợp cá nhân được đăng ký hộ khẩu tại nơi không phải nhà mình

Theo quy định tại Điều 1 Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 thì cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú. Như thế có nghĩa rằng công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó.

Trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì cá nhân có thể được đăng ký hộ khẩu tại nơi không phải nhà mình:

+ Có chỗ ở hợp pháp 

  • Có thời  gian tạm trú ở thành phố đó từ 01 năm trở lên thì được đăng ký thường trú vào huyện, thị xã;
  • Có thời hạn  tạm trú tại thành phố đó từ 02 năm trở lên thì được đăng ký thường trú vào quận.

+ Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình;

+ Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

+ Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

+ Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì cần đảm bảo điều kiện về diện tích bình quân và có  xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân này, đồng thời được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

GIẤY CHẤP THUẬN CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

VÀO NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN

1- Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

– Ngày, tháng, năm sinh:  ………………………… Giới tính: …………………………………

– Số CMND: ……………….  Ngày cấp: ……………………….. Nơi cấp:……………………………….

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..

– Số điện thoại: …………………   Số Fax: ………………………. E-mail:………………

2- Hiện tôi đang có nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp tại địa chỉ:……………………

Tôi đồng ý cho những người có tên dưới đây đang thuê/mượn/ở nhờ được đăng ký thường trú vào địa chỉ nói trên:

STTHọ và tênNgày sinhSố giấy tờ nhân thânNơi cấpChỗ ở hiện nayQuan hệ với người có chỗ ở hợp pháp
       

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật

Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã…., ngày … tháng … năm …NGƯỜI VIẾT GIẤY

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở của mình chi tiết nhất năm 2020. Nếu còn những vướng mắc về các vấn đề liên quan hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.